galeria

La nova marca de la plaça de bous
Gala d'entrega dels trofeus taurins

Els triumfadors de les fires de Falles i Juliol de 2015 van protagonitzar, l'11 de març de 2016, en la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, la gala de lliurament dels premis taurins de la Diputació, que va comptar amb la presència de Morante de la Pobla, Rafaelillo i Daniel Luque, el ramader Álvaro Núñez del Cuvillo i el mayoral del Ventorrillo, Enrique Sánchez, novilleros com Batolla i Cristian Climent, el rejoneador Andy Cartagena i banderilleros i picadores com José Antonio Carretero, Juan José Trujillo, Curro Javier i José Antonio Barroso.

La gala, presentada per Carlos Bueno i Ángel Berlanga, va comptar també amb la presència dels principals sectors d'afeccionats de la província i els especialistes dels mitjans de comunicació, que en la Fira de Falles que s'ha iniciat aquest divendres van a comptar amb un paper rellevant, en incrementar-se de forma considerable la seua presència en el jurat. Un jurat que passa de 18 a més de 40 membres, entre els quals estaran tots els periodistes especialitzats en assumptes taurins de la ciutat, els directors dels espais dedicats al bou en Canal+ i TVE, Manolo Molés i Federico Arnás, i els directors de les revistes nacionals de referència, cas de José Luis Benlloch, de Aplausos, i José Luis Ramón, de 6 Bous 6. 

Una altra de les novetats de la present fira i que s'espera mantenir en edicions venideres, és la reducció de 13 a 4 premis, la qual cosa busca concedir una major qualitat i serietat al certamen taurí, al costat de la professionalització i democratització del jurat. Així ho va avançar el diputat de la Plaça de Bous, Toni Gaspar, durant la seua intervenció en la gala de lliurament dels premis taurins del passat any. 
Els alumnes de l'Escola Taurina van participar de forma activa en el lliurament de guardons al costat del president del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, el director general de Seguretat i Emergència, José Mª Àngel, el comissari cap de la Policia Autonòmica, Álvaro Rodríguez, el subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, i els diputats de la Corporació Toni Gaspar, Pepe Ruiz, Mercedes Berenguer, Conxa García, José Enrique Aguar, Mamen Peris, Mª Carmen Contelles, Miguel Bailach i Modest Martínez.

 

Premis de la Fira de Fallas 2015

 

Triunfador: El Juli

Millor faena:Morante de la Puebla

Millor estocada:Sebastián Castella

Millor bou:Juncoso, de Núñez del Cuvillo

Millor novillo:Gestor, de El Parralejo

Millor toreig de capa de matador:Daniel Luque

Millor toreig de capa de novillero:Varea

Novillero triomfador:Varea

Millor rejoneador:Andy Cartagena

Millor peó de brega:José Antonio Carretero

Millor parell de banderilles:Juan José Trujillo.

Millor Correguda y Millor picador:desiertos.

 

Premis de la Fira de Juliol 2015

 

Triunfador: Rafaelillo

Millor faena:Alejandro Talavante

Millor estocada:Manzanares

Millor bou:Asturiano, de Núñez del Cuvillo

Millor novillo:Hilandero, de El Ventorrillo

Millor toreig de capa de matador:desierto

Millor toreig de capa de novillero:Álvaro Lorenzo

Novillero triomfador:Cristian Climent

Millor rejoneador:Hermoso de Mendoza

Millor peó de brega:desierto

Millor parell de banderilles:Curro Javier

Millor picador:José Antonio Barroso

Exposició "El bou sense barreres"

El diputat de la Plaça de Bous, Toni Gaspar, va inaugurar l'exposició “El bou sense barreres” que es mostrà entre el 10 i el 20 de març de 2016 en la tercera planta de l'Ateneu coincidint amb la fira taurina de falles. El comissari de l'exposició, José Luis Benlloch, també va assistir a aquesta inauguració.
La mostra feia un recorregut pel cicle vital del bou, des que naix fins que ix del seu entorn natural, i es dividia en quatre apartats que reflectien les etapes de naixement, selecció, maneig i plenitud de l'animal. La devesa, un autèntic ecosistema natural, és la llar del bou de lídia des del seu naixement fins que arriba l'hora del seu toreig i mort. Cap altre animal del món que depenga de les mans de l'home disfruta d'un privilegi com este.

Les cries de cada ventrada, després de ser marcades a foc amb el ferro de la ramaderia, s'agrupen segons el seu sexe i edat fins que arriba el moment del corral de prova (tentadero) o del toreig. Els mascles poden torejar-se d'anolls (entre un i dos anys), jònecs (de 2 a 3), bravatells o novells (de 3 a 4), o de bous, entre els quatre i sis anys d'edat. Per aconseguir un bou brau ideal, els ramaders posen en pràctica diverses faenes de selecció que són un verdader ritual.

Exposició "Bous a la paret"

L'exposició “Bous a la Paret” va tindre lloc a la Sala Parpalló, del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) entre el 12 de juliol i el 16 d'octubre del 2016. En la seua pesentació, el Cap d'Exposicions, Amador Griñó, destacà que, com a museu de les idees, el MuVIM va voler reflectir la història de la tauromàquia des d'un punt de vista molt reflexiu. “No és propaganda de bous. Estem posant en valor la història del que ha passat”, subratllà Griñó.

El seu comisari apuntà que, amb aquesta exposició, “es posa en valor el gran patrimoni que tenim a la Diputació de València”. Per a ella es va comptar amb la participació d'obres d'escultors i pintors de renom, com ara Miguel Barceló, Miquel Navarro o Mariscal.

L'exposició comptava amb cartelleria clàssica, revistes, diversos homenatges a Mariano Benlliure o Genaro Palau, i tot tipus d'art en paper, la majoria, propietat del l'Arxiu Provincial de la Diputació de València, que compta amb més de 3.000 exemplars.

Pàgines